ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ถ่านอัดแท่งคุณภาพของเรา
dot


24 ชั่วโมง


ความเป็นมา article

   จนถึงวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะบริการลูกค้าทุกท่านด้วยสินค้าที่มีคุณภาพของเรา                                       

                                  

                      บริษัท เนเฟโค จำกัด  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2546 (ชื่อเดิม โรงงานไทยคาร์บอนเทคโนโลยี )  ด้วยแนวความคิดที่ต้องการผลิตถ่านอัดแท่งสำหรับให้ความร้อนที่มีคุณภาพ  เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง และผู้ที่ชื่นชอบการประกอบอาหารโดยใช้ถ่าน   ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่พัฒนาสินค้าของเราให้ดียิ่งขึ้น เรามีส่วนวิจัยและพัฒนาสินค้า   และส่วนควบคุมคุณภาพสินค้า   เพื่อให้ได้ถ่านคุณภาพดีและมีความปลอดภัยในการใช้งาน ทำให้สินค้าของเรามีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีกว่าทั่วไป

NEFECO Co.,Ltd. a company incorporated in Sakaew, Thailand since 2003. The main business of the company is manufacturing  charcoal briquettes products. Our raw material for charcoal briquettes  from coconut shell charcoal.

The factory is located at  Aranyaprathet  Sakaew, 220km from Bangkok. The production capacity is 200 tons per month of hexagonal and square shape briquettes  mainly for domestic and worldwide markets. All products of Charcoal BBQ made from 100% natural such as Coconut shell. Product shape diameter 42 mm. lentgh 70-100 mm. Product properties are none chemical, none smoke, small ash, burning long time (3 hr) and made good taste of food.

 จนถึงวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะบริการลูกค้าทุกท่านด้วยสินค้าที่มีคุณภาพของเรา
เกี่ยวกับโรงงาน

ขั้นตอนการผลิต articleถ่านอัดแท่งคุณภาพดี ไฟแรง ติดทนนาน
บริษัท เนเฟโค จำกัด เลขที่ 40 ม.1 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทร.037-247-619 Fax 037-247-616 สายด่วน 081-9449417 www.redrhinocharcoal.com